202.

13.02.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-416/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Nesúhlas
 2. Č.m.: UV-906/2002
  Predkladá: minister školstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-1197/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-215/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Nesúhlas
 5. Č.m.: UV-866/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 6. Č.m.: UV-563/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vypustený
 7. Č.m.: UV-928/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-1198/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-703/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 10. Č.m.: UV-1174/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-1085/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 12. Č.m.: UV-985/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 13. Č.m.: UV-6623/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-720/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-869/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-V-10/2002
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-170/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Súhlasí
 18. Č.m.: UV-1042/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vypustený
 19. Č.m.: UV-907/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-921/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 21. Č.m.: UV-1087/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-1006/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vypustený
 23. Č.m.: UV-1150/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Odložený
 24. Č.m.: UV-794/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vypustený
 25. Č.m.: UV-1096/2002
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Vrátený
 26. Č.m.: UV-1060/2002
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Nesúhlas
 27. Č.m.: UV-959/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 28. Č.m.: UV-8302/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-961/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-1181/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-1111/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-954/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-1196/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-1195/2002
  Predkladá: generálny prokurátor
  Materiál: Odložený
 5. Č.m.: UV-1063/2002
  Predkladá: minister hospodárstva; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02