Návrh zákona o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:20598/2015
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.06.2015, 13:55