Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel

Číslo materiálu:20644/2014
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 06.05.2014, 13:15