Návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:21836/2014
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister obrany
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 19.05.2014, 14:05