222.

29.05.2002, 09:30
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-
  Predkladá:
 2. Č.m.: UV-D-81/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-3826/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-4194/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-3998/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-4031/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
 7. Č.m.: UV-3949/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Rokovanie prerušené
 8. Č.m.: UV-3853/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vypustený
 9. Č.m.: UV-D-74/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-3865/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 11. Č.m.: UV-3948/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-D-79/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-3999/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 14. Č.m.: UV-4023/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-2407/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-4029/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-3761/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-D-85/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-4156/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 20. Č.m.: UV-4177/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 21. Č.m.: UV-D-83/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-3810/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-D-77/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí; minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-4095/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vzatý na vedomie
 25. Č.m.: UV-2449/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-4030/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-4001/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-D-76/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-D-78/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-4000/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre štátnu službu
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 31. Č.m.: UV-3858/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-4020/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 33. Č.m.: UV-D-82/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-3725/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-4188/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-4032/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Odložený
 37. Č.m.: UV-3854/2002
  Predkladá: minister kultúry; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 38. Č.m.: UV-D-84/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 39. Č.m.: UV-3951/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 40. Č.m.: UV-3855/2002
  Predkladá: minister životného prostredia; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 41. Č.m.: UV-3412/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 42. Č.m.: UV-4173/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 43. Č.m.: UV-D-80/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 44. Č.m.: UV-V-71/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 45. Č.m.: UV-4096/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie s pripomienkami
 46. Č.m.: UV-D-75/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-3822/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-3859/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-4108/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-3968/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-3821/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02