226.

26.06.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-2210/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Nesúhlas
 2. Č.m.: UV-2068/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Súhlasí
 3. Č.m.: UV-4677/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-4750/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-3098/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-4591/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 7. Č.m.: UV-3195/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Nesúhlas
 8. Č.m.: UV-4584/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 9. Č.m.: UV-4696/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-4662/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-4471/2002
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-4861/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-4881/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-4490/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-4726/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-4595/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-4845/2002
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-4645/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-V-98/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-4480/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 21. Č.m.: UV-4754/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-4758/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 23. Č.m.: UV-4596/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-1688/2002
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-4862/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-4744/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-4859/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-3570/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Súhlasí
 29. Č.m.: UV-4604/2002
  Predkladá: minister školstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-4753/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-4738/2002
  Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-4636/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Odložený
 33. Č.m.: UV-4860/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 34. Č.m.: UV-4660/2002
  Predkladá: minister vnútra; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-4842/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-4428/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš; minister vnútra; minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 37. Č.m.: UV-4635/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 38. Č.m.: UV-4592/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre štátnu službu
  Materiál: Vypustený
 39. Č.m.: UV-4877/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 40. Č.m.: UV-4433/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 41. Č.m.: UV-4678/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 42. Č.m.: UV-4657/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 43. Č.m.: UV-4534/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 44. Č.m.: UV-4260/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 45. Č.m.: UV-4731/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-4606/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-4643/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-4733/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Stiahnutý
 4. Č.m.: UV-4624/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-4671/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01