Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

97
Číslo materiálu:28387/2015
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
guvernér Národnej banky Slovenska
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 13.08.2015, 13:47