Návrh nariadenia Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci
v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky

Číslo materiálu:29244/2015
Rezort:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 21.08.2015, 13:26