Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh nariadenia Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci
v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky

98
Číslo materiálu:29244/2015
Rezort:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 21.08.2015, 13:26