Návrh zákona o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:30009/2014
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 06.08.2014, 09:32