Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácií odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:3018/2017
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 17.01.2017, 13:36