Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015

Nezaradeny material
Číslo materiálu:UV-7280/2012
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:3823/2012 – min
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Plán hlavných úloh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
aktualizované 02.03.2012, 10:57