Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015

Číslo materiálu:35626/2014
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 26.09.2014, 09:08