Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení

Číslo materiálu:37664/2014
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
ministerka zdravotníctva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 14.10.2014, 14:29