Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:38284/2014
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 17.10.2014, 14:03