Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:38296/2014
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 17.10.2014, 14:56