Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:44237/2014
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 a uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.12.2014, 10:50