Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení

Číslo materiálu:4434/2015
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister zdravotníctva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 25.01.2016, 14:47