Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

77
Číslo materiálu:44553/2014
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády
Podnet:Na základe § 113 ods. 1 zákona č. 400/209 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 15.12.2014, 14:06