Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021

Číslo materiálu:4916/2017
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 25.01.2017, 13:11