Legislatívny zámer zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy

Číslo materiálu:5378/2016
Rezort:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 29.01.2016, 10:26