66.

12.10.2011, 15:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-27562/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Súhlas
 2. Č.m.: UV-32565/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-32579/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 4. Č.m.: UV-27117/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-27004/2011
  Predkladá: predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-32338/2011
  Predkladá: predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-32982/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-33000/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Stiahnutý
 9. Č.m.: UV-33033/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-33034/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-33235/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-33250/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vypustený
 13. Č.m.: UV-33251/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-33356/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-33651/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-33759/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 17. Č.m.: UV-33543/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-33680/2011
  Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-33724/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-33730/2011
  Predkladá: predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-32528/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-33246/2011
  Predkladá: predseda správnej rady Ústavu pamäti národa
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-D-691/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
aktualizované 22.02.2012, 01:02