Návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov – upravené nové znenie

Číslo materiálu:6250/2013
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 15.02.2013, 14:36