Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:7819/2015
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 10.02.2015, 13:34