Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

92.

09.06.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 20602/2015
    Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  2. Č.m.: 20669/2015
    Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 10.06.2015, 09:53