60. rokovanie LRV SR

27.05.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 22102/2014
    Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
  2. Č.m.: 21125/2014
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  3. Č.m.: 21836/2014
    Predkladá: minister obrany
  4. Č.m.: 22215/2014
    Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
    podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
    minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  5. Č.m.: 22276/2014
    Predkladá: minister kultúry
  6. Č.m.: 22193/2014
    Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
  7. Č.m.: 22515/2014
    Predkladá: minister spravodlivosti
aktualizované 27.05.2014, 14:27