Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

9.

04.09.2012, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 29287/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 2. Č.m.: 30133/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 30630/2012
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 30218/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
 5. Č.m.: 30718/2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
aktualizované 04.09.2012, 15:21