Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z.
o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných
v necestných strojoch v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:30630/2012
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 03.09.2012, 11:51