Prehlásenie o prístupnosti

Internetová stránka www.rokovanie.sk je vytvorená v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.
Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.
Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:

    0 - na obsah stránky
    1 - nápoveda ku klávesovým skratkám
    2 - hlavná strana
    3 - mapa stránok
    4 - vyhľadávanie
    K - kontakt

Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+písmeno a enter, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+písmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@vlada.gov.sk.