Nezaradené materiály


  1. Č.m.: 12719/2023
    Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
  2. Č.m.: 13465/2023
    Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  3. Č.m.: 15325/2023
    Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR