Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

22. .

12.02.2013, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 5639/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 2. Č.m.: 5640/2013
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 4781/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 4. Č.m.: 5661/2013
  Predkladá: minister hospodárstva
 5. Č.m.: 5672/2013
  Predkladá: minister spravodlivosti
aktualizované 13.02.2013, 08:57