Návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie

Číslo materiálu:4781/2013
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.02.2013, 07:11