Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

53.

11.03.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 12680/2014
    Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  2. Č.m.: 12437/2014
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
  3. Č.m.: 12607/2014
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 11.03.2014, 14:40