Návrh na schválenie Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963
(v znení Protokolov z 18. decembra 1970,23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990)

Číslo materiálu:12437/2014
Rezort:Ministerstvo financií
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 26.02.2014, 12:31