Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

89.

05.05.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 16632/2015
    Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  2. Č.m.: 16634/2015
    Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
aktualizované 06.05.2015, 16:08