Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:16634/2015
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 28.04.2015, 11:24