Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

41.

07.11.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 46777/2017
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 2. Č.m.: 47367/2017
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
 3. Č.m.: 45749/2017
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 47656/2017
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 47899/2017
  Predkladá: minister životného prostredia
 6. Č.m.: 48146/2017
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
aktualizované 07.11.2017, 14:21