Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách

Číslo materiálu:47367/2017
Rezort:Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 31.10.2017, 14:02