Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Informácia k predaju priznaných jednotiek (AAU)

43
Číslo materiálu:UV-12548/2011
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:5470/2011-min.
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50