Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

89.

10.12.2019, 11:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 28897/2019
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 29004/2019
  Predkladá: ministerka vnútra
 3. Č.m.: 29359/2019
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 4. Č.m.: 28055/2019
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 28907/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 6. Č.m.: 28909/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 7. Č.m.: 28959/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 28960/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 9. Č.m.: 28961/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 10. Č.m.: 28962/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 10.12.2019, 16:06