Návrh na uzavretie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej

Číslo materiálu:28897/2019
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 28.11.2019, 10:59