Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

22.

25.05.2021, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 8883/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 2. Č.m.: 9200/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 9273/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 4. Č.m.: 9255/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
aktualizované 25.01.2023, 13:33