Návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe

Číslo materiálu:9200/2021
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 20.05.2021, 10:51