Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

26.

29.06.2021, 10:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 12434/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 2. Č.m.: /2021
  Predkladá: podpredseda vlády
 3. Č.m.: /2021
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky
 4. Č.m.: 12045/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 25.01.2023, 13:31