Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:/2021
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 24.06.2021, 14:35