Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

34.

28.09.2021, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: /2021
    Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky
  2. Č.m.: 20032/2021
    Predkladá: ministerka spravodlivosti
  3. Č.m.: 19857/2021
    Predkladá: minister vnútra
aktualizované 25.01.2023, 13:25