Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 575)

Číslo materiálu:/2021
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 23.09.2021, 12:59