Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2011 a predikcia vývoja do konca roka

79
Číslo materiálu:UV-39767/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/028759/2011-26
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:na základe Plánu práce vlády na 2. polrok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52