Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Správa o realizovaných racionalizačných opatreniach vo vzťahu k transformovaným štátnym organizáciám s dôrazom na zvýšenie efektívnosti a finančnej výkonnosti s cieľom dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku štátnych organizácií po zmene právnej formy na akciovú spoločnosť - nové znenie

79
Číslo materiálu:UV-40060/2011
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:S08959-1-SEPP-2011
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Uznesenie vlády SR č. 548 zo 17. augusta 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52