Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh na zriadenie Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska so sídlom v Manchestri

79
Číslo materiálu:UV-40562/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:115/2011-PEUA
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:na základe zákona č. 151/2010 Z.z. o zahraničnej službe
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52